MTÜ Elus Fond

Meie Facebook:


Organisatsioonist

Elus Fond'i näol on tegemist perevägivalla ohvrite abistamise fondi ja keskusega. Et Eestis on probleem niivõrd suur, leiame, et kõige õigem on ühendada jõud ja üheskoos meie ühsikonnas paraku liiga tavalisele nähtusele - perevägivallale ning sellega kaasnevatele muredele lahendusi leida.

Uuringud näitavad, et iga aasta saab Eestis vägivalla tõttu vigastada 44 000 naist ja nendest raskelt kannatada 6000. Kriminaalsüüdistusteni või süüdimõistva otsuseni kohtus ka kõige raskematest juhtumitest jõuab vähem kui kümnendik. Eestis kannatab iga päev perevägivalla all ametlikel andmetel 252 naist, neile lisanduvad harvemini mehed ja ka lapsed. Paljudest juhtumitest me kindlasti ei tea ning 2/3 juhtumitest toimuvad ohvri enda kodus. Kohas, kus iga inimene peaks end kõige turvaliselmalt tundma.

Vägivalla tagajärjed on igale ohvrile laastavad. Paljud saavad perevägivalla tõttu eluohtlikult vigastatud, ohvri psüühika saab traumeeritud, mitmed leiavad end alkoholist lohutust otsimast, tekib ebakindlus tööturul ning suutmatus oma elu normaalselt korraldada. Kõige rängemalt kahjustab vägivald naiste tervist. Iga viies ohver kurdab halva või väga halva tervisliku seisundi üle, neil on sagedamini kroonilised haigused.

Elus Fond tegeleb perevägivalla ennetustööga, finantseerime ohvrile vajalikke teraapiaseansse, korraldame informatiivseid ja probleemidele lahendusi leidvaid seminare. Aitame ohvril taas normaalset elu alustada, toetades teda tööotsinguil, finantseerides normaalse elu juurde kuuluvaid tegevusi nagu rühmatreeningud, kunstiringid jmt.

Kontakt

Soovin aidata! Vajan abi!